სასტუმროს მომზადება გახსნისთვის

სასტუმროს მომზადება გახსნისთვის

 • მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ანალიზი
 • საინჟინრო ნაწილის ანალიზი (სახანძრო უსაფრთხოება, სანტექნიკა, გათბობა-კონდიცირების სისტემა, IT, სუსტი დენები, ინტერნეტი-ტელევიზია)
 • ნომრების კატეგორიებად დაყოფა
 • დეპარტამენტების დაგეგმარება - ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • კადრების შერჩევა
 • საოპერაციო სტანდარტები - SOP
 • ონლაინ საიტებზე განთავსება
 • 1 წლის ფასების განსაზღვრა და შეთავაზებების გაკეთება და გახსნაზე მოწვევა ტურისტული კომპანიების
 • სასტუმროს ინვენტარიზაცია
 • ექსტრა სერვისების დანერგვა და საბეჭდი მასალებით შევსება
 • სასტუმროს გახსნის ღონისძიების ორგანიზება

პროექტის ხანგრძლივობა მიახლოებით: 1-2 თვე