მოქმედი სასტუმროს მართვის ოპტიმიზება

მოქმედი სასტუმროს მართვის ოპტიმიზება

  • ორგანიზაციული სტრუქტურის და კადრების შეფასება-რეკომენდაციები
  • ოთახების ინტერიერის და მოწყობის შეფასება-რეკომენდაციები
  • სასტუმროს საერთო ფართების დაგეგმარების შეფასება-რეკომენდაციები
  • გაყიდვების არხებზე სასტუმროს წარმომადგენლობითობის შეფასება-რეკომენდაციები
  • რეპორტინგის და მართვის ელექტრონული სტანდარტის დანერგვა
  • უსაფრთხოების, IT და ტექნიკურ საკითხებში შეფასება-რეკომენდაციები
  • კვების და სამზარეულოს საკითხებში შეფასება-რეკომენდაციები

პროექტის ხანგრძლივობა მიახლოებით: 2 თვე