მიღება-განთავსებისა და გაყიდვების აწყობა/გამართვა

მიღება-განთავსებისა და გაყიდვების აწყობა/გამართვა

  • სასტუმროს პროგრამის დანერგვა
  • ფასების გრძელვადიანი გაწერა ოთახის კატეგორიების მიხედვით
  • კადრების აყვანა/ოპტიმიზება + ტრეინინგი
  • გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავება
  • სამუშაო ფაილების ელექტრონული აწყობა ონლაინ ლაივ რეპორტინგი
  • 1 წლის ფასების განსაზღვრა სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლებისთვის
  • სასტუმროს ონლაინ პლატმორმებზე განთავსება (ოპტიმიზირება) – OTA
  • ყველა ტურისტულ სააგენტოსთან კომუნიკაცია და ახალი შეთავაზებების გადაგზავნა
  • სასტუმროს ციფრულ მარკეტინგში კონსულტაცია
  • ექსტრა სერვისების დანერგვა და შემოსავლების მაქსიმიზება

პროექტის ხანგრძლივობა მიახლოებით: 2 თვე