სასტუმროს დეველოპმენტი/დაგეგმარება

სასტუმროს დეველოპმენტი/დაგეგმარება

  • პროექტის სრული ანალიზი
  • სტრატეგიული ბიზნეს გეგმის შემუშავება
  • კონცეფცია+დიზაინის შემუშავება
  • ფინანსური გათვლა
  • ოთახების კატეგორიზება
  • საერთო ფართების ოპტიმალური ფუნქციური დატვირთვა
  • სამზარეულოს სრული გეგმარება
  • სრული პროექტირება
  • ოპტიმალური და ენერგოეფექტური ინჟინრული გადაწყვეტილებები პროექტის მასშტაბიდან გამომდინარე

პროექტის ხანგრძლივობა მიახლოებით: 3-5 თვე